top of page

Oversiktskart

Fins her oversikskart på stasjonene ?

Ja!! Her er et oversiktskart over de stasjonene som enhver tid er vist i stasjonslisten.

3. Kartet er zoombart ved å bruke trackbaren under kartet.

 

Kartet zoomer seg om din posisjon.

2. Oppdater posisjonen ved å trykke er.

1. Trykk her for å få frem kartet med posisjon over alle stasjonene i listen.

Hvor finner jeg kartet ?

4. Din posisjon er markert med 'X'. 

 

Stasjonene er markert med rangeringen 1-9.

 

Rangering fra 10 og ned er 

markert med en prikk. 

bottom of page