top of page
Kan jeg endre pris ?

Ja!! Du kan endre pris, hvis du er innenfor en viss avstand fra bensinstasjonen.

Hvordan endrer jeg pris ?

1. Du må være i nærheten av bensinstasjonen du skal endre pris på, helst innenfor 300m. Oppdater stasjonslisten til du får frem editeringsikonene.

Endre pris

Du kan scrolle hvert nummer enkeltvis.

2. Klikk her for å editere pris med skjermtastatur

Tallet som er i fokus fra tastaturet er vist i grønt.

Piltast for å flytte tastaturfokus

Godkjenn pris

Avbryt endring

2. Klikk her for å editere pris ved bare å scrolle nummerene

Skjermtastatur

bottom of page