top of page

Introduksjon

Hvordan fungerer FuelPump ?
  • FuelPump er et prisdelingssystem for sluttbrukere av drivstoff. 

  • FuelPump er uavhengig av leverandørene, men for brukerene av drivstoff.

  • Brukerene rapporterer prisen selv, slik at andre ser at prisen har endret seg. 

  • Nye stasjoner og stasjoner som ikke er registrert kan legges til av brukerene.

 

Hvor er FuelPump sine data lagret ?
  • FuelPump sine data er lagret i Norge

 

Hva lagrer FuelPump om meg og min mobil ?
  • Første gang du starer FuelPump vil mobilens typenummer (IMEI nummer) bli registrert og deretter prøve å finne språket gjennom instillinger i SIM-kortet, og mobilen får et registreringsnummer av FuelPump databasen.

  • GPS-posisjonen ved registrering vil også blir forsøkt registrert.

  • Hver gang du oppdaterer en pris eller registrerer en ny stasjon, vil ditt registreringsnummer bli referert.

  • FuelPump vil ikke registrere andre typer personlige data.d

 

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

bottom of page